You are currently viewing โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เป็นประธานในงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ให้โอวาท การดูแลตนเองในการเรียนในรั้ววิทยาลัยประมงสมุทรสาคร แก่นักเรียน นักศึกษา และคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการต้อนรับ

ใส่ความเห็น