วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

วิทยาลัยประมงสมุทรสาครเปิดรับนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง
หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์จนกว่าจะเปิดภาคเรียน

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาทักษะดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล ICDL
ด้วยหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ ช่วงวิกฤตโควิด-19

กำหนดการฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศฝึกงาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เริ่มต้นการฝึกงาน
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดการฝึกงาน

กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 5 พ.ค. - 29 มิ.ย. 63 ลงทะเบียนเรียบแบบออนไลน์
วันที่ 30 มิ.ย. 63 ลงทะเบียนเรียนแบบปกติ
วันที่ 1 ก.ค. 63 เปิดเรียน
วันที่ 31 ต.ค. 63 ปิดเรียน

Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ

skfc ceo

นางปนัดดา  กิตติวงศ์ธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

สถานศึกษา

23 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา

พื้นที่

อาคารเรียน 2 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง

อาคารเรียน

ปลูกข้าว เลี้ยงปลา นาอินทรีย์

วิถีพอเพียง

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube