ติดต่อวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อวิทยาลัย

  วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร (SamutsaKhon Fisheries College )

  วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 1 ถนนท่าเสาพัฒนา ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110

  โทรศัพท์ : 034-471239 
  โทรสาร :  034-471239 ต่อ 100
  E-mail : admin@skfc.ac.th
  Website : www.skfc.ac.th
  Facebook : วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร