รายชื่อสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี

แผนกวิชา

ที่

สถานประกอบการ

ประมงทะเล

1

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3  สาขาสมุทรสาคร

2

บริษัทมิทส์ดิสิชั่นจำกัด

3

บริษัทหะรินต่อเรือจำกัด

4

บริษัทศิริชัย  เพอร์เฟ็คท์ ฟิชชิ่งเกียร์จำกัด

5

บริษัทโทรีเซน กรุงเทพ จำกัด

6

บริษัทหะรินสุดขนส่ง จำกัด

7

บริษัทไทยรีเฟอร์ จำกัด

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณมารีน

9

บริษัท ซ้งพันธุ์ปลากรุ๊ป

10

บริษัท ทีอาร์ซี ประเทศไทย จำกัด

แปรรูปสัตว์น้ำ

11

บริษัท สมายล์ ฟู้ดส์ จำกัด

12

บริษัทอนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด

13

บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

การบัญชี

14

บริษัท มั่งมียนตกิจ จำกัด

15

ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน

16

บริษัท ไทโอซูก้า จำกัด

17

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกระทุ่มแบน

18

บริษัทกล่องทองคำ จำกัด

19

บริษัท รวีภัทร ไบโอเทค จำกัด

20

บริษัท ดีบีเอส กรุ๊ป จำกัด

21

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด

22

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

23

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

24

บริษัทกาเนช อินเตอร์เทรด จำกัด

25

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

26

ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขากระทุ่มแบน

27

ร้านไอซ์ คัลเลอร์พริ้นท์

28

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. สาขากระทุ่มแบน

29

ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขาสมุทรสาคร

30

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

31

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด

32

บริษัท SP สตูดิโอ