วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

โครงการรพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

       นักเรียนและนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบการพัฒนาออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://icdl-thailand.com/user-account ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับ Username และ Password หรือ ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. 2563 โดยผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% และผ่านการประเมินผลออนไลน์จะได้รับวุฒิบัตรใบที่ 1 ซึ่งลงนามความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ICDL Thailand

       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตร ICDL Workforce Basics ได้ที่ http://www.icdlthailand.org

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube