วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

ค่าลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
- ปวช.1 จำนวน 1,410 บาท
- ปวช.2 จำนวน 1,260 บาท
- ปวช.3 จำนวน 1,460 บาท
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)
- สาขาวิชาการเดินเรือ จำนวน 3,910 บาท
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) กลุ่มที่ 1
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 4,010 บาท
- สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 3,710 บาท
- สาขาวิชาช่างกลเกษตร จำนวน 3,910 บาท
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) กลุ่มที่ 2
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 4,310 บาท
- สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 4,010 บาท
- สาขาวิชาช่างกลเกษตร จำนวน 4,110 บาท
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)
- สาขาวิชาการเดินเรือ จำนวน 3,360 บาท
- สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2,660 บาท
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2,960 บาท
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) กลุ่มที่ 1
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 2,660 บาท
- สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 3,260 บาท
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) กลุ่มที่ 2
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 3,260 บาท
- สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 3,760 บาท
 
หมายเหตุ :
กลุ่มที่ 1 หมายถึง ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิม
กลุ่มที่ 2 หมายถึง ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ต่างประเภทวิชาหรือต่างสาขาวิชา

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube