วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

   
  นางสาววรัญญา  เฮงเจริญ
วุฒิการศึกษา วท.บ.(ผลิตภัณฑ์ประมง)
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 
 
 
  นายสุวัฒน์  เนตรเจริญ
วุฒิการศึกษา วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง)
ครูประจำแผนกวิชา
 
   
  นายนัฐวุฒิ  วิเศษโสภา
หลักสูตร ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
ครูปฏิบัติการสอน
 

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube