วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

   
  นางสาวณัฐิกา  สุขสาคร
วุฒิการศึกษา ค.บ.(คณิตศาสตร์)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
     
นางสาวฐิติกานต์  สุ่มมาตย์
วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  นางสาวชนกหทัย  คงดี
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube