วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   
  นายสุรศักดิ์  บุญประเสริฐ
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.(คอมพิวเตอร์)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญาภัทร แสนชู
วุฒิการศึกษา ค.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา)
ครูประจำหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  นายสหัสกฤษฏิ์  โพธิ์ศรีวิไล
วุฒิการศึกษา ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube