วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

แผนกวิชาการบัญชี

   
  ดร.ณรงค์  แก้วสิงห์
วุฒิการศึกษา ปร.ด.(บริหารการศึกษา)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
 
 
นางสาวจุฑารัตน์  ชัยแย้ม
วุฒิการศึกษา บช.บ.(บัญชีบัณฑิต)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
  นางภัทราวดี  สุวรรณมาโจ
วุฒิการศึกษา บช.บ.(บัญชีบัณฑิต)
ครูประจำแผนกวิชา

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube