วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   
  นางสาวเยาวรัตน์  โกรพบุรี
วุฒิการศึกษา วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
 
นางสาวมยุรี  กุลพิพัฒน์รัตน์
วุฒิการศึกษา วท.บ.(ประมง)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
  นางอุบล  ภู่เกิด
วุฒิการศึกษา ปร.ด.(เกษตรศาสตร์)
ครูประจำแผนกวิชา
   
  นางสาวชนิตา  ทองคุ้ม
วุฒิการศึกษา วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ครูประจำแผนกวิชา
 

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube