วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

ฝ่ายวิชาการ

     
  ดร.อิสริยา  น้อมนำทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
   
นายสุวัฒน์  เนตรเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นางสาวฐิติกานต์  สุ่มมาตย์
พนักงานราชการครู
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 
นางสาวชนิตา  ทองคุ้ม
ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
  นางสาวเยาวรัตน์  โกรพบุรี
ครู คศ.1
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
  ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญาภัทร  แสนชู
ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube