วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

   
  นายสุวัฒน์  เนตรเจริญ
ครู คศ.1 ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
 
นายเตชิต  ชุ่มกลัด
พนักงานราชการครู
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  นางภัทราวดี  สุวรรณมาโจ
ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 
นายสุวัฒน์  เนตรเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้างานปกครอง
  นายสุวัฒน์  เนตรเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางสาวชนกหทัย  คงดี
ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  นางสาวมยุรี  กุลพิพัฒน์รัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube