วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

     
  ดร.อิสริยา  น้อมนำทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
   
นางสาวณัฐิกา  สุขสาคร
ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
  ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญาภัทร  แสนชู
ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

   
นายเตชิต  ชุ่มกลัด
พนักงานราชการครู
หัวหน้างานความร่วมมือ
  นางสาวมยุรี  กุลพิพัฒน์รัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้างานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 
นางสาวณัฐิกา  สุขสาคร
พนักงานราชการครู
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  นางสาวจุฑารัตน์  ชัยแย้ม
ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
   
  นางสาวชนิตา  ทองคุ้ม
ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน
 

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube