วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

   
  นางสาววรัญญา  เฮงเจริญ
ครู คศ.1 ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
นางสาวชนกหทัย  คงดี
ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
  นางสาววรัญญา  เฮงเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้างานบุคลากร
 
นางสาววรัญญา  เฮงเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้างานการเงิน
  นางสาวจุฑารัตน์  ชัยแย้ม
ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานการบัญชี
 
นายสุรศักดิ์  บุญประเสริฐ
ครู คศ.1
หัวหน้างานพัสดุ
  นายเตชิต  ชุ่มกลัด
พนักงานราชการครู
หัวหน้างานอาคารสถานที่
   
นายสุรศักดิ์  บุญประเสริฐ
ครู คศ.1
หัวหน้างานทะเบียน
  นายตันติกร  บัวผ่อง
ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube