วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

ประเภทวิชา/สาขางาน

จำนวนนักเรียน (คน)

รวม

ปวช.

ปวส.

1

2

3

1

2

ประเภทวิชาประมง

 

 

 

 

 

 

- สาขางานประมงทะเล

-

11

6

-

-

17

- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

7

16

6

7

8

44

- สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ

-

14

1

6

6

27

- สาขางานการเดินเรือ

-

-

-

-

1

1

รวม

7

41

13

13

15

89

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

 

 

 

 

- สาขางานการบัญชี

13

9

5

4

5

36

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

29

20

10

16

11

86

รวม

42

29

15

20

16

122

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

 

- สาขางานช่างเกษตร

7

-

-

 

 

7

- สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

15

-

-

 

 

15

รวม

22

 

 

 

 

22

รวมทั้งสิ้น

71

70

28

33

31

233

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube