วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

ประกาศวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Smart Teaching Materials
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ปวช.เรียนฟรี ปวส.ค่าเทอมประหยัดสุด ๆ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564
โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ประกาศวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

Slider

ผู้อำนวยการ

ดร.อิสริยา  น้อมนำทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

สถานศึกษา

23 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา

พื้นที่

อาคารเรียน 2 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง

อาคารเรียน

ปลูกข้าว เลี้ยงปลา นาอินทรีย์

วิถีพอเพียง

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube