ผู้อำนวยการวิทยาลัย
boss4.jpg
วิลัยฯ ประมงสมุทรสาคร
ex1.gif
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ลงชื่อเข้าใช้Home

 

 

 

 

 

 

 
 
งานมหกรรมเปิดบ้านวันวิชาการและอาชีพ Open House ปีการศึกษา 2558
 กิจกรรมวันสวัสดีปีใหม่
                      

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  คลิกรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ครูพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา  คลิกรายละเอียด

ประกาศ รับสมัครพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา คลิกรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการ  คลิกรายละเอียด

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี  คลิกรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี  คลิกรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ  คลิกรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  คลิกรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย  คลิกรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ครูพิเศษสอน จำนวน 4 อัตรา  คลิกรายละเอียด

ประกาศ ยกเลิก การรับสมัครพนักงานขับรถ คลิกรายละเอียด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา  คลิกรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียน 1/2559  คลิกรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ระบบเทียบโอน 1/2559  คลิกรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ครูพิเศษสอน จำนวน 4 อัตรา  คลิกรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา  คลิกรายละเอียด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  คลิกรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ  คลิกรายละเอียด

> คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ทำหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ ประจำสถานที่ราชการ เดือน ธันวาคม 2558  คลิกรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน  คลิกรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ ครั้งที่ 3  คลิกรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ ครั้งที่ 3  คลิกรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง เชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ ครั้งที่ 3  คลิกรายละเอียด

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ   คลิกรายละเอียด  

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ   คลิกรายละเอียด     

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง  คลิกรายละเอียด    

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ  คลิกรายละเอียด  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  คลิกรายละเอียด     

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ถนนคอนกรีต  คลิกรายละเอียด  

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โรงจอดรถ  คลิกรายละเอียด 

ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์  ห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ  ครั้งที่ 2  คลิกรายละเอียด   คุณลักษณะฯ  

ประกาศเรื่อง ยกเลิกสอบราคาห้องแปรรูป  คลิกรายละเอียด   

ประกาศเรื่อง สอบราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  คลิกรายละเอียด   คุณลักษณะฯ  

ประกาศเรื่อง สอบราคา โรงจอดรถ  คลิกรายละเอียด   คุณลักษณะฯ                                            

อ่านเพิ่มเติม...

 

> ประกาศ สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559

> ประกาศ ผลการเรียน 8 มีนาคม 2559

> แก้ไขศูนย์ (0) และ มส.8-18 มีนาคม 2559

> ประกาศผลการแก้ไขศูนย์ (0) และ มส. 21 มีนาคม 2559

______________________________________________________________________________________

 > ประกาศ สอบ V-NET ปวช. วันเสาร์ที่ 20 ปวส.วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

    ให้นักเรียน นักศึกษา พร้อมกันที่วิทยาลัยฯ เวลา 7.00 น.

> ประกาศ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2559

> ประกาศ ประเมิน อกท.  หน่วยสมุทรสาคร  วันที่ 21  ตุลาคม  2558  ให้นักเรียน นักศึกษา สวมใส่ชุด อกท. ทุกคน

> ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2558 วันที่  19  ตุลาคม  2558  

> ประกาศ ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 / 2558 วันที่  15  ตุลาคม  2558  เวลา 08.00-12.00 น.

> นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่มีงานทำสนใจ กองวิจัยตลาดแรงงาน คลิกรายละเอียด